Pcbs  Groen van Prinsterer
Copyright © 2013 by "Pcbs Groen van Prinsterer"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: groenvanprinsterer@lpsnet.nl
Het logo van de Groen van Prinstererschool is heel bijzonder.
Sinds vele jaren is het op onze school de gewoonte dat de leerlingen van groep 8 bij het verlaten van de school een blijvende herinnering aan de school geven.
De schoolverlaters van het schooljaar 2001 - 2002 hebben dat wel op een heel bijzondere manier gedaan. Zij hebben de school het logo geschonken dat de school nu voert.
Het logo is samen met de leerlingen van die groep ontworpen door Rob van ’t Wout.
De ideeën die de leerlingen aanreikten leidden tot de volgende symboliek in het logo:
De uit het water springende vissen vormen het ICHTHUS symbool. Het woord ICHTHUS is afkomstig uit het Oudgrieks. De afzonderlijke letters maken samen de zin: ‘Jezus Christus Gods zoon redder’. Daarmee geeft het logo de protestants-christelijke identiteit van de school aan.
De uit het water springende vissen symboliseren ook de leerlingen van groep 8 zelf.
Zij zijn de vissen die de kweekvijver ,die de school vormt, verlaten. Zij springen alle kanten op, de wereld in, hun eigen toekomst tegemoet.
De drie vissen hebben alle drie een andere kleur. Deze verschillende kleuren geven aan dat ieder kind, hoe verschillend ook, op de school welkom is.
WYSIWYG Web Builder
Back
Next
WYSIWYG Web Builder